Aki Petteri Lehtinen

Aki Petteri Lehtinen

Aki Petteri Lehtinen on valtiotieteen tohtori (viestintä, Helsingin yliopisto 2016) ja toimii tällä hetkellä apurahatutkijana.

Asenteella objektiivisesti

Asenteella objektiivisesti

Totuudenjälkeiseksi kutsutun ajan ajureita ovat nopea teknologinen kehitys ja poliittinen polarisaatio, tiivistetään huomionarvoisessa uutuusteoksessa Totuuden jälkeen[1]. Teoksen kirjoittajat kartoittavat nykyistä julkista keskustelua luonnehtivaa käsitettä tutkimalla tilanteeseemme johtaneita ilmiöitä, jotka haastavat myös laatujournalismin uskottavuuden ja siten liberaalin demokratian toiminnan. Kirja herättää kysymyksiä. Vaikkapa kuinka tiedollisesti vakavasti otettavan journalistin ja valistuneen yleisön …

Journalismin kuolema ja syntymä

Journalismin kuolema ja syntymä

Journalismin kuolemaa on povattu ammattialan koko lyhyen historian ajan. Kun lennätin keksittiin 1800-luvulla, informaatiota alkoi tulvia etäisyyksien päästä. Monet pitivät paikallisten painojulkaisujen tuhoa väistämättömänä. Nopeasti saapunut sähkösanoma saattoi pelottaa myös siksi, että sen tuoma tieto oli vierasta ja uutta – siis uutisia. Sanomalehden ja siten myös journalismin uhkiksi ilmestyivät sittemmin …

Totta vai tarua

Totta vai tarua

Totuudenjälkeisyys tuntuu nykyään uskottavalta käsitteeltä. Maailman vaikutusvaltaisimmat poliitikot pääsevät valtaan valehtelemalla. Journalisteille tuottaa vaikeuksia tarkistaa ristiriitaisia väitteitä, jotka esitetään tosiasioina. Ja muut kansalaiset hankkivat informaationsa mistä tahansa tiedotusvälineestä. Mitä enää voisi pitää totena poliitikon väitteenä tai journalistin raporttina, kun yksilöt ja pienryhmät käsittävät joka tapauksessa saman tapahtuman tai ilmiön täysin …