Yearly Archives: 2018

Asenteella objektiivisesti

Asenteella objektiivisesti

Totuudenjälkeiseksi kutsutun ajan ajureita ovat nopea teknologinen kehitys ja poliittinen polarisaatio, tiivistetään huomionarvoisessa uutuusteoksessa Totuuden jälkeen[1]. Teoksen kirjoittajat kartoittavat nykyistä julkista keskustelua luonnehtivaa käsitettä tutkimalla tilanteeseemme johtaneita ilmiöitä, jotka haastavat myös laatujournalismin uskottavuuden ja siten liberaalin demokratian toiminnan. Kirja herättää kysymyksiä. Vaikkapa kuinka tiedollisesti vakavasti otettavan journalistin ja valistuneen yleisön …

Miltä totuudenjälkeisyys näyttää?

Syyskuussa ilmestynyt Totuuden jälkeen (Teos) on ensimmäinen suomalainen yleiskatsaus totuudenjälkeisen ajan ilmiöihin ja ajureihin. Kirjan ulkoasun suunnitteli Matti Tuominen. Tässä blogikirjoituksessa hän kertoo, kuinka lähestyi suunnittelutehtävää ja kuinka ulkoasu heijastelee kirjan teemoja. Visuaalinen konsepti ”Herättää itsessään kerran koettu tunne, […] välittää se liikkeiden, viivojen, värien, äänien, sanoilla ilmaistujen kuvien keinoin …

Konekin osaa arvioida luotettavuutta – yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tässä toisessa kirjoituksessani käyn läpi menetelmiä ja tuloksia. Kulunut 12kk projekti oli nopeatempoinen ja melko kunnianhimoinen, koska tutkimuksessa pyrimme yhdistämään psykologiaa, kielitiedettä, tekstianalytiikkaa ja koneoppimista. Projekti vietiin läpi kutakuinkin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Lopullinen tekstiaineistomme koostui 365:stä suomenkielisestä tekstinäytteestä, joiden kantavaksi teemaksi valittiin ravinto ja terveys. Tekstit kerättiin haravoimalla uutisia, blogeja, …

Inhimillisen älykkyyden matkalaukku

Tekoäly viestin luotettavuuden arvioitsijana -tutkimusprojektissa olemme keränneet tekstien luotettavuusarvioinnit koehenkilöiltä, kehittäneet tämän datan pohjalta tekoälyä ja testanneet tekoälyn kykyä arvioida tekstien luotettavuutta sille opetettujen algoritmien avulla. Lisäksi olemme kirjoittaneet ensimmäisen käsikirjoituksen, jonka kohta lähetämme arvioitavaksi arvostettuun kansainväliseen tiedejulkaisuun. Tutkimuksen sisältöön ja tuloksiin palaamme myöhemmissä blogeissa. Tässä blogissa pohdin inhimillistä älykkyyttä …

Shame and Pride in the Populist Rhetoric in the US and Poland

Economic decline in world markets during the late 2000s and early 2010s has been suggested by some analysts as the cause of the resurgence of right-wing political populism in the US and across Europe. Others have emphasized the role of immigration, perceived cultural liberalization, and weakening of national sovereignty. But …

Anti-fake news law’: Macron’s impossible challenge?

In his new year’s speech to journalists at the Élysées Palais, President of France Emmanuel Macron announced his intention to enforce a new law by the end of 2018 to fight the spread of ‘fake news’. This announcement raised some eyebrows, and obvious concerns, among the 400 domestic and foreign …

Journalismin kuolema ja syntymä

Journalismin kuolema ja syntymä

Journalismin kuolemaa on povattu ammattialan koko lyhyen historian ajan. Kun lennätin keksittiin 1800-luvulla, informaatiota alkoi tulvia etäisyyksien päästä. Monet pitivät paikallisten painojulkaisujen tuhoa väistämättömänä. Nopeasti saapunut sähkösanoma saattoi pelottaa myös siksi, että sen tuoma tieto oli vierasta ja uutta – siis uutisia. Sanomalehden ja siten myös journalismin uhkiksi ilmestyivät sittemmin …

Totuuden ajan perään kyseleminen on turhaa

Totuudenjälkeinen aika on kaikkea muuta kuin täydellinen käsite, sillä se siirtää huomion ilmiöistä itseensä. Jokainen kriittinen tarkastelija huomauttaa, että mikä oli se totuuden aika, jonka jälkeiseen aikaan nyt on siirrytty. Tämä on toistunut myös tutkimusprojektin haastatteluissa: Helpostihan sitä tulee ajatelleeksi, että se on aika kova julistus. Että nytkö ollaan jossain …

Ei minkään jälkeinen aika

”Totuuden jälkeinen aika” on vielä niin tuore ilmaisu, että sen merkityksestä on monia eri näkemyksiä. Ehkä yleisin kuitenkin on, että elämme aikakautta, jolloin henkilökohtaiseen kokemiseen ja vakaumukseen vetoaminen vaikuttaa ihmisten käsityksiin yhä enemmän faktojen kustannuksella. Määrittelystä riippumatta itse fraasi ”totuuden jälkeinen aika” saa historiantutkijan höristämään korviansa, koska siinä olevat ilmaisut …

Julkinen keskustelu testaa ajattelua ja kypsyttää tekstejä

Mietimme pitkään Ylioppilaslehden toimituksessa, millaisia ratkaisuja voisimme itse tarjota siihen ongelmaan, jota tämän hankkeen puitteissa suomimme: siis journalistiseen valintaan ja sen piiloutumiseen. Kun tavoitteenamme on julkaista antologia täynnä tekstejä, joiden kantavana ajatuksena on erilaisten myyttien murtaminen ja läpinäkymättömien prosessien kritisoiminen, pystyisimmekö itsekin muokkaamaan työskentelyämme mahdollisimman läpinäkyväksi? Päätimme tarjota kirjoittajille mahdollisuuden …