Monthly Archives: huhtikuu 2018

Journalismin kuolema ja syntymä

Journalismin kuolema ja syntymä

Journalismin kuolemaa on povattu ammattialan koko lyhyen historian ajan. Kun lennätin keksittiin 1800-luvulla, informaatiota alkoi tulvia etäisyyksien päästä. Monet pitivät paikallisten painojulkaisujen tuhoa väistämättömänä. Nopeasti saapunut sähkösanoma saattoi pelottaa myös siksi, että sen tuoma tieto oli vierasta ja uutta – siis uutisia. Sanomalehden ja siten myös journalismin uhkiksi ilmestyivät sittemmin …

Totuuden ajan perään kyseleminen on turhaa

Totuudenjälkeinen aika on kaikkea muuta kuin täydellinen käsite, sillä se siirtää huomion ilmiöistä itseensä. Jokainen kriittinen tarkastelija huomauttaa, että mikä oli se totuuden aika, jonka jälkeiseen aikaan nyt on siirrytty. Tämä on toistunut myös tutkimusprojektin haastatteluissa: Helpostihan sitä tulee ajatelleeksi, että se on aika kova julistus. Että nytkö ollaan jossain …

Ei minkään jälkeinen aika

”Totuuden jälkeinen aika” on vielä niin tuore ilmaisu, että sen merkityksestä on monia eri näkemyksiä. Ehkä yleisin kuitenkin on, että elämme aikakautta, jolloin henkilökohtaiseen kokemiseen ja vakaumukseen vetoaminen vaikuttaa ihmisten käsityksiin yhä enemmän faktojen kustannuksella. Määrittelystä riippumatta itse fraasi ”totuuden jälkeinen aika” saa historiantutkijan höristämään korviansa, koska siinä olevat ilmaisut …