Monthly Archives: joulukuu 2018

Asenteella objektiivisesti

Asenteella objektiivisesti

Totuudenjälkeiseksi kutsutun ajan ajureita ovat nopea teknologinen kehitys ja poliittinen polarisaatio, tiivistetään huomionarvoisessa uutuusteoksessa Totuuden jälkeen[1]. Teoksen kirjoittajat kartoittavat nykyistä julkista keskustelua luonnehtivaa käsitettä tutkimalla tilanteeseemme johtaneita ilmiöitä, jotka haastavat myös laatujournalismin uskottavuuden ja siten liberaalin demokratian toiminnan. Kirja herättää kysymyksiä. Vaikkapa kuinka tiedollisesti vakavasti otettavan journalistin ja valistuneen yleisön …