Yearly Archives: 2018

Faktantarkistus mielipidejournalismissa ja mielipidetarkistus faktajournalismissa

Julkinen keskustelu median roolista totuudenjälkeisenä aikana palautuu usein kysymykseen valheellisten tai ”vaihtoehtoisten” faktojen poliittisesti tarkoitushakuisesta käyttämisestä. Maallikolle voi helposti vaikuttaa siltä, että selkeimpien ja räikeimpien valheellisten väittämien paljastaminen ei vaadi kovin syvälle menevää analyysiä. Näkeehän netissä jaetuista kuvista kuka tahansa omin silmin, että Trumpin viime vuoden virkaanastujaisyleisö oli huomattavasti pienempi, …

Se on se teknologinen murros, taukki!

Olemme kirjaprojektiamme varten tavanneet 14 median, viestintätoimistojen ja virkamieskunnan edustajaa, joiden kanssa olemme keskustelleet totuudenjälkeisestä ajasta. Vain hieman kärjistäen jokainen haastateltava on pitänyt totuudenjälkeisyyttä vähintään ongelmallisena terminä, mutta ymmärtänyt siihen liittyvän havaittavia yhteiskunnallisia muutoksia. Aina ruvetaan jankkaamaan siitä, että koskaan ei ole ollut totuuden aikaa, niin mun mielestä se on …

Historia nykyisyystieteenä – Totuuden jälkeinen aika nyt ja 1800-luvun puolivälissä -hankkeen lähtökohdista

Kun tutkimusprojektin nimi on ”Totuuden jälkeinen aika nyt ja 1800-luvun puolivälissä”, lukijalle tulee ehkä ensimmäisenä mieleen, että hankkeen tarkoituksena on rinnastaa nykyinen kokemus ”totuuden jälkeisestä ajasta” 1800-luvun puolivälissä eläneiden ihmisten kokemuksen kanssa. Hänen mieleensä saattaa juolahtaa, että tutkija yrittää nyt sanoa, että ”jatkakaa, ei tässä mitään uutta ole, tällaista on …