Arkistot

Sosiaalisessa mediassa kuuluu hyväosaisen ääni

Sosiaaliseen mediaan on kohdistunut paljon odotuksia aktiivisen kansalaisyhteiskunnan ja erilaisten ihmisryhmien välisen dialogin mahdollistajana. Sen on toivottu esimerkiksi laskevan kynnystä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lisäävän kansalaisten tiedonsaantia yhteiskunnallisista kysymyksistä. Mutta onko sosiaalisen median mahdollistama teknologia sittenkään tehnyt meistä entistä avoimempia ja osallistuvampia? Aiemmissa tutkimuksissa informaation tarjonnan monipuolisuuden on todettu vähentävän …

Sosiaalisen median aktiivikeskustelijat tulevat valtavirtapolitiikan ulkopuolelta

Vielä vuosituhannen vaihteen ensimmäisinä vuosina Suomessa vallitsi varsin vahva näkemys siitä, että parlamentaarinen politiikka kiinnostaa yhä vähemmän ihmisiä. Näin on toki edelleen vuonna 2017. Osa väestöstä ei koskaan äänestä vaaleissa. Lisäksi nuorten kiinnostus politiikkaan on varsin matalalla tasolla. On kuitenkin olemassa myös toisenlainen todellisuus. Sosiaalisen median nousu viime vuosikymmenen lopulta …