Kirjoittajat

 

Jarno Hartikainen työskentelee Helsingin Sanomien toimittajana politiikan ja talouden toimituksessa. Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä Hartikainen on seurannut median uusien digitaalistrategioiden suunnittelua ja toteutusta lähietäisyydeltä. Kauppalehdessä Hartikainen työskenteli kolmen vuoden ajan Brysselissä EU-kirjeenvaihtajana. Työssään hän on perehtynyt EU-politiikkaan, eurokriisiin, energia- ja ilmastopolitiikkaan sekä kansainväliseen kauppaan. #journalismi osa ongelmaa vai ratkaisua?

 

YTM Hannu-Pekka Ikäheimo työskentelee asiantuntijana Sitran ennakointi- ja tutkimusyksikössä. Osana Sitran ennakointityötä Ikäheimo on perehtynyt erityisesti viestintäteknologisen murroksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Ikäheimo tekee jatkotutkimusta tohtoriopiskelijana Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa. Väitöskirjassaan Ikäheimo tutkii EU-julkisuuden ja demokratian välistä suhdetta. #journalismi osa ongelmaa vai ratkaisua?

YTT Olli Seuri on Yleisradion toimittaja ja journalismin tutkija. Vuodesta 2012 hän on työskennellyt journalistisella näköalapaikalla kotimaan politiikan, talouden ja kansainvälisen politiikan aiheiden parissa Yle Radio 1:n Ykkösaamun juontajana. Lisäksi hän on toiminut TV1:n Ykkösaamun ja Pressiklubin juontajana. Tutkimuksessaan Seuri on keskittynyt historian ja journalismin suhteeseen. #journalismi osa ongelmaa vai ratkaisua?

 

VTT, dosentti Antto Vihma on Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmassa. Vihma on kansainvälisen politiikan asiantuntija ja keskustelija, joka on tutkinut laajasti valtioiden strategista käyttäytymistä. Vuosina 2015 ja 2016 hän toimi vierailevana tutkijana Yhdysvalloissa Massachusetts Institute of Technologyssä (MIT). #journalismi osa ongelmaa vai ratkaisua?

Aki Petteri Lehtinen, VTT, FM, on tutkija sekä Helsingin Sanomien entinen toimittaja ja avustaja, esseisti ja pitkäaikainen ulkosuomalainen. Hän tutkii Helsingin Sanomain Säätiön tuella journalistisen totuudenmukaisuuden käsitettä pragmatistisen filosofian perustalta. #Journalismin totuudenmukaisuus

Gwenaëlle Bauvois (VTT) toimii luennoitsijana Helsingin yliopiston Svenska Social- och kommunalhögskolanissa. Bauvois sai suomalaista ja ranskalaista kansallista identiteettiä tutkineesta tutkimuksestaan Joensuun yliopiston parhaan väitöskirjan palkinnon. #Kurjistettuja kutsumassa

Niko Pyrhönen (VTT) on Helsingin yliopiston tutkijatohtori Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskus CERENissä. Pyrhösen väitöstutkimus (2015) käsittelee Perussuomalaisia 2000-luvun mediailmiönä, erityisesti vuoden 2011 ”Jytkyn” mahdollistaneita mobilisaationarratiiveja. #Kurjistettuja kutsumassa

Tuukka Ylä-Anttilan (VTM) väitöskirja (Helsingin yliopisto, 2017) käsittelee populistista politiikkaa Suomessa vuosina 2007–2016, erityisesti tunteisiin vetoamisen ja tiedon kyseenalaistamisen näkökulmista. Tässä projektissa hän keskittyy MV-lehdessä ilmeneviin totuuskäsityksiin ja kaikkien kolmen vastamedian sisältöjen aiheiden mallintamiseen algoritmisesti. #Kurjistettuja kutsumassa

Karina Horsti (YTT), on akatemiatutkija ja kulttuuripolitiikan lehtori Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella sekä viestinnän dosentti Helsingin yliopistossa. #Kurjistettuja kutsumassa

Janne Kauttonen (FT), Laurea-ammattikorkeakoulu (NeuroLab), on väittellyt vuonna 2012 Jyväskylän yliopistosta fysiikan alalta, jonka jälkeen hän on työskennellyt tutkijana erilaisissa projekteissa Suomessa ja Yhdysvalloissa. Tutkijana hän on kiinnostunut ilmiöistä ja ongelmista, joissa neurotiede, psykologia, tietojenkäsittelytiede ja data-analyysi kohtaavat ja jotka vaativat poikkitieteellistä lähestymistapaa. Kauttonen on myös erityisen kiinnostunut koneoppimismenetelmien ja tekoälyn soveltamisesta käytännön ongelmiin.  #Tekoäly viestin luotettavuuden arvioitsijana 

Yliopettaja Jyrki Suomala (Kt, dosentti), Laurea-ammattikorkekoulu, NeuroLab on toiminut tutkijana ja tieteellisenä johtajana monialaisissa tutkimushankkeissa aina innovaatiotutkimuksesta neuromarkkinointiin. Hankkeet ovat edellyttäneet monitieteellisen tiimin kokoamista ja monenlaisen korkeatasoisen osaamisen orkestrointia. Luotettavuushanke on hyvä esimerkki tällaisesta projektista, jossa tarvitaan syvällistä tietämystä ihmisen käyttäytymisestä, kulttuurista, ohjelmonnista ja tekoälystä. #Tekoäly viestin luotettavuuden arvioitsijana 

 

Professori, elokuvaohjaaja, Pia Tikka (TaT, dosentti), EU Mobilitas Top Researcher, Baltic Film, Media, Arts and Communication School (BFM) ja Centre of Excellence in Media Innovation and Digital Culture (MEDIT), Tallinnan yliopisto. Tikan mielestä monialaisuus on nykypäivän avainsana sekä taiteessa että tieteessä. Retrospektiivisti tarkasteltuna Tikan oma monikymmenvuotinen ura näyttäytyy hauskasti kymmenen vuoden välein tapahtuneena orientoitumisena uusille alueille: 1980-luku mainostoimistoissa mainosgraafikon ja konseptisuunnittelijan rooleissa, 1990-luku elokuvakoulussa ja kansainvällisten pitkien elokuvatuotantojen parissa, 2000-luvulla kehitteli biosensori-vetoista vuorovaikutteista elokuvaa (Enactive Cinema) ja väitteli aiheesta 2008 Taideteollisessa korkeakoulussa. Tämän jälkeen seurannutta vuosikymmentä on hallinnut tutkimusmatka todella tuntemattomille vesille. Kerronnan kokemuksen tutkiminen aivokuvantamisen keinoin alkoi ensin uuden Aalto-yliopiston kärkitutkimusryhmän aivoAALTO tutkijana ja sittemmin oman tutkimusryhmän NeuroCine vetäjänä. Tikka pyrkii motivoimaan yhteistyökumppaneitaan ja opiskelijoitaan estottoman uteliaasti ja ennakkoluulottomasti tutkimaan erilaisia tieteiden, taiteiden ja ihmisyyden ulottuvuuksia. Tällä monipolvisella polulla hän on itsekin edelleen. #Tekoäly viestin luotettavuuden arvioitsijana 

Tutkija Jenni Hannukainen (VTM, sosionomi), Laurea-ammattikorkeakoulu, NeuroLab, on työskennellyt vuodesta 2001 sosiaalialalla mm. kehitysvammahuollossa, huumevieroituksessa, sosiaalitoimen taloudellisen tuen sosiaaliohjaajana sekä kadulla tehtävässä jalkautuvassa työssä. Käytännön työkokemuksen saattelemana Hannukaista kiinnostaa ihmisten herkkyys sosiaalisissa konteksteissa muotoutuneiden kokemusten ja odotusten vaikutteille. Lisäksi ihmisten käyttäytyminen erilaisissa, erityisesti yksilön kannalta epäedullisissa, vuorovaikutustilanteissa kiinnostaa häntä. Viime aikoina Hannukainen on työskennellyt monialaisissa tutkimusprojekteissa tutkimusapulaisena sekä piipahtanut Aalto yliopiston Taiteen laitoksella tuntiopettajana. Jenni Hannukainen on valmistunut vuonna 2004 sosionomiksi (amk) ja vuonna 2016 valtiotieteiden maisteriksi sosiaalipsykologian oppiaineesta. #Tekoäly viestin luotettavuuden arvioitsijana 

Suvi Turtiainen on ulkomaantoimittaja. Hän on työskennellyt Helsingin Sanomien ulkomaantoimituksessa ja itäisen Keski-Euroopan kirjeenvaihtajana Budapestissa. Ulkomaantoimittajana hän on seurannut erityisesti Venäjän tapahtumia. Viime vuonna hän tuotti Helsingin Sanomiin Venäjän hybridivaikuttamista Euroopan eri maissa käsitelleen Miten Venäjä vaikuttaa -juttusarjan. Ennen Helsingin Sanomia Turtiainen on opiskellut ja työskennellyt Venäjällä. #Suomi100 Venäjän silmin

FT Heikki Kokko toimii tutkijana historian oppiaineessa Tampereen yliopistossa. Hän väitteli tohtoriksi joulukuussa 2016 aiheenaan modernin minuuden muotoutuminen suomenkielisessä kulttuurissa 1800-luvun puolivälissä. Vuonna 2017 hän työskenteli Suomen Akatemian rahoittamassa Yhteiskunnan historian huippuyksikössä Tampereen yliopistossa. Vuoden 2018 ajan hän toimii Helsingin Sanomain Säätiön projektissa Totuuden jälkeinen aika nyt ja 1800-luvun puolivälissä. Hän on myös mukana vuonna 2018 alkavassa Suomen Akatemian rahoittamassa Tampereen yliopiston Kokemuksen historian tutkimuksen huippuyksikössä (HEX). #Totuuden jälkeinen aika nyt ja 1800-luvun puolivälissä

Robert Sundman on Ylioppilaslehden päätoimittaja, joka on aiemmin työskennellyt muun muassa Ylellä ja erilaisten asiakaslehtien parissa. #Voittaneet totuudet

Veera Jussila on Ylioppilaslehden toimitussihteeri, joka on aiemmin työskennellyt muun muassa Helsingin Sanomissa ja Suomen Kuvalehdessä. #Voittaneet totuudet

Arttu Saarinen on taloussosiologian dosentti ja yliopisto-opettaja. Saarinen on väitellyt vuonna 2010 terveyspolitiikkaan liittyen. Saarinen on sittemmin työskennellyt useissa eri tutkimusprojekteissa liittyen poliittiseen muutokseen, hyvinvointiin, poliittisiin verkostoihin, puoluejäseniin ja mielipiteisiin. Tällä hetkellä Saarinen johtaa Poliittiset kuplat ja media –hanketta. #Poliittiset kuplat ja media

Johanna Vehkoo on suomalainen tutkiva toimittaja ja tietokirjailija. Hän on yksi Long Play -verkkojulkaisun perustajista. Vehkoo on tutkinut journalismin faktantarkistusta Washington DC:n Wilson Centerissä ja laatujournalismia Oxfordin Reuters Institutessa. Vehkoo on julkaissut kaksi tietokirjaa ja kirjoittaa Yleisradiolle Valheenpaljastaja-blogia. Vehkoo kuuluu feministisen ajatushautomo Hatun johtajistoon. #Valheenpaljastajan käsikirja