Konekin osaa arvioida luotettavuutta – yhteenveto tutkimuksen tuloksista