Totuudenjälkeinen politiikka, populismi ja vastatieto